(kontumtv.vn) – Sáng 25/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về học tập, quán triệt Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chủ trì Hội nghị.

TRUNG UONG

Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy A Pớt; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh và các ban tham mưu Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ở các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có cấp ủy viên, lãnh đạo các ban tham mưu của cấp ủy; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh: Việc quán triệt Quy định 29 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư Trung ương nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các tổ chức Đảng, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiệp vụ làm công tác Đảng từ cấp tỉnh đến chi bộ nắm vững và thực hiện thống nhất, có hiệu quả về thi hành Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những điểm mới được quy định tại Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng theo Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư Trung ương so với các quy định, hướng dẫn trước đây. Theo đó, Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng kế thừa những nội dung cơ bản của quy định trong nhiệm kỳ trước; sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ, những nội dung đã được chứng minh, tổng kết qua thực tiễn là phù hợp, cụ thể về: Bố cục và kết cấu của quy định, tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng, quyền của đảng viên, đối tượng không xem xét kết nạp, thời gian công nhận đảng viên chính thức, quản lý hồ sơ đảng viên, xóa tên đảng viên, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình…

Hướng dẫn số 01 có một số nội dung mới được bổ sung, sửa đổi để đồng bộ với Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; diễn đạt lại những nội dung mà Hướng dẫn nhiệm kỳ trước chưa đề cập hoặc thể hiện chưa rõ; những vấn đề qua thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng thấy cần thiết phải bổ sung để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *