(kontumtv.vn) – Đúng như thời hạn đặt ra, đến ngày 31/3/2019, cả 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam đã hoàn thành việc triển khai thực hiện Quyết định số 179 của UBND tỉnh về thành lập, đổi tên thôn. Các địa phương đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để nhân dân yên tâm ổn định đời sống, sản xuất sau khi thực hiện sắp xếp thôn.

QUANG NAM HOAN THANH SAP XEP THON

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sắp xếp, Quảng Nam còn 1.240 thôn (trước đây có 1.719 thôn). Hiện 1.240 thôn này đã thực hiện bố trí 3.720 người hoạt động không chuyên trách; trong đó chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn là 577 người, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận 661 người, Thôn đội trưởng kiêm công an viên 1.124 người; không kiêm nhiệm có 663 trưởng thôn, 579 trưởng ban công tác mặt trận và 116 thôn đội trưởng (không kiêm nhiệm công an viên do có ban bảo vệ dân phố).

Về nhân sự, các thôn sắp xếp giảm từ 5 người xuống còn 3 người, 2 người dôi dư được hỗ trợ chế độ theo Quyết định số 186 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên một số nơi có hơn 2 người xin nghỉ, vì vậy các địa phương đề nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho cả những trường hợp này. Ngoài ra, các địa phương cho biết cũng đang gặp lúng túng do chưa có hướng dẫn của cấp trên đối với việc bố trí nhân sự cho chức danh Thôn đội trưởng và Công an viên.

Long Phi

Đài PT-TH Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *