(kontumtvvn) – Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Trị trong suốt những năm qua là khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh. Để đẩy nhanh việc trả lại đất sạch, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn. Nhờ vậy, tỉnh Quảng Trị đã trở thành hình mẫu của sự hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Một năm sau ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, năm 1996, Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam của Hoa Kỳ đã có mặt tại Quảng Trị hỗ trợ rà phá bom mìn và trồng cây xanh. Sự kiện này khởi đầu cho một loạt các hoạt động hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn. Sau đó, nhiều dự án như SODI, MAG, RENEW, NPA…của các tổ chức phi Chính phủ đến từ Anh, Mỹ, Na Uy…Ông Jack Campbell ,Quản lý kỹ thuật hiện trường, Tổ chức MAG (Anh) tại Quảng Trị nói: “Chúng tôi đang tiến hành giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các quả đạn chùm nổ từ chiến tranh Việt Nam. Thông qua các đối tác đã tài trợ cho các đội giải phóng mặt bằng chiến trường và các nhóm đặc nhiệm tại chỗ để làm công việc này. Quảng Trị là khu vực DMZ, trong khu vực này, có rất nhiều bom chưa được xử lý, chưa phát nổ gây nguy hiểm. Và đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây, để trả lại đất sạch, giúp người dân Quảng Trị yên tâm sinh sống”.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 673 dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ trên 207 triệu USD. Riêng giá trị viện trợ cho lĩnh vực bom mìn chiếm gần 50%. Các dự án của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã có sự hợp tác hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Qua đó đã mang lại cho người dân Quảng Trị sự an toàn trong sản xuất, góp phần quan trọng vào công tác xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Ông Trần Khánh Khôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các tổ chức phi chính phủ này, khi hoạt động họ căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, họ triển khai các dự án này, họ hướng đến vùng đồng bào thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng yếu thế. Qua đó mang yếu tố nhân đạo rất lớn, tạo công ăn việc làm, nâng cao năng lực lao động, tái hòa nhập cộng đồng, tăng thu nhập cho người dân”.

Đặc thù của chương trình hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là không tiến hành riêng lẻ mà lồng ghép các hoạt động với nhau. Cụ thể là gắn với hoạt động với việc xóa đói giảm nghèo và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đến nay, Quảng Trị là tỉnh duy nhất trong toàn quốc có đầy đủ các hợp phần của chương trình hành động bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phan Khiêm_Nguyễn Lộc

Đài PT-TH Quảng Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *