(kontumtv.vn) – Với việc phê chuẩn danh sách một số thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn nhân sự.

Chiều ngày (11/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh và thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo danh sách do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình vào sáng cùng ngày.

quoc hoi hoan thanh kien toan nhan su  hinh 0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng ban kiểm phiếu công bố cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

4. Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội)

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia:

1.   Ông Trương Hoà Bình – Phó Thủ tướng Chính phủ (481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội)

2.   Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước (478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội)

Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

1.    Ông Đỗ Bá Tỵ – Phó Chủ tịch Quốc hội (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

2.    Ông Phùng Quốc Hiển – Phó Chủ tịch Quốc hội (481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội)

3.    Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội)

4.    Ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội)

5.    Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

6.    Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an (482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

7.    Ông Trần Văn Tuý – Trưởng Ban Công tác đại biểu (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

8.    Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ (480 phiếu tán thành, chiếm 97,17 % tổng số đại biểu Quốc hội)

9.    Ông Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông (483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội)

10.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (464 phiếu tán thành, chiếm 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Lại Xuân Môn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (468 phiếu tán thành, chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (447 phiếu tán thành, chiếm 90,49% tổng số đại biểu Quốc hội)

13. Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (470 phiếu tán thành, chiếm 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội)

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh.

Như vậy, căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *