(kontumtv.vn) – Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trao đổi bên lề họp báo hôm qua (23/3), Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội trước để bộ máy mới được bầu đi vào hoạt động, triển khai những việc tiếp theo. Sau đó, Quốc hội mới tiến hành bầu các chức danh khác.

Trong kỳ này, ĐBQH được đề nghị bầu làm Chủ tịch nước lại trùng với nhân sự đang làm Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, muốn bầu Chủ tịch nước phải miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ trước.

Không thể bầu Chủ tịch nước chính là Thủ tướng trước vì theo quy trình thì Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Như vậy, sẽ dẫn đến tình huống “Chủ tịch nước trình miễn nhiệm nhân sự là chính mình.

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước, bầu Chủ tịch nước sau
Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh

“Do đó, phương án đưa ra là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Miễn nhiệm Thủ tướng xong mới làm quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước rồi mới bầu Chủ tịch nước để tân Chủ tịch nước giới thiệu nhân sự bầu tân Thủ tướng”, Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu giải thích.

Bầu Thủ tướng vào ngày 5/4

Theo chương trình dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị sáng 24/3, Quốc hội sẽ tiến hành làm công tác nhân sự từ ngày 30/3.

Đầu tiên, Quốc hội tiến hành các bước miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Danh sách nhân sự các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV có:
– Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước

– Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử khối Quốc hội

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quy trình bầu 2 chức danh này được tiến hành trong sáng ngày 31/3 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả bầu, Quốc hội thông qua nghị quyết, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội với quy trình tương tự. Sau đó, Quốc hội thực hiện các bước bầu Phó Chủ tịch Quốc hội trong sáng ngày 1/4.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Quy trình miễn nhiệm Thủ tướng được thực hiện đến sáng 2/4, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước trong chiều cùng ngày. Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, thứ 2 ngày 5/4, Quốc hội tiến hành các bước bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước tuyên thệ.

Kế đến, Tân Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết sau đó. Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước vào sáng ngày 6/4.

Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều cùng ngày.

Quy trình bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước cũng diễn ra tương tự và tiến hành trong sáng 7/4

Cũng trong sáng 7/4, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội cũng tiến hành miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh này được thực hiện trong sáng 8/4.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và Quốc hội phê chuẩn  các chức danh này trong chiều cùng ngày.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành các bước phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *