Chiều ngày 22-11-2013 Quốc hội tiến hành thảo luận dự án Luật đất đai (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong buổi làm việc, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum và 23 đại biểu Quốc hội khác đã tham gia phát biểu xây dựng luật. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: Quyền của người sử dụng đất; Thời hạn giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

db tam

Đại biểu Tô Văn Tám tham gia phát biểu tại Hội trường.

Đại biểu Tô Văn Tám đã phát biểu ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về quy định thu hồi đất; về giá bồi thường khi thu hồi đất và cơ quan quản lý đất đai. Theo đại biểu Tô Văn Tám, khi thu hồi đất thì vấn đề quan trọng là bồi thường, trong đó giá đất để tính bồi thường là vấn đề được dân chúng quan tâm nhất và cũng dễ phát sinh khiếu kiện nhất. Việc thu hồi đất để làm gì người dân ít quan tâm bằng việc họ có được đảm bảo lợi ích thỏa đáng không? Lợi ích của họ bao gồm cả lợi ích trước mắt và lợi ích sinh kế lâu dài về sau. Bởi vì khi người dân không còn đất còn liên quan đến thế hệ con, cháu của họ sau này cũng cần phải tính đến. Để người dân thực sự yên tâm, đề nghị khi định giá đất cụ thể để tính giá bồi thường thì để một tổ chức định giá độc lập thực hiện, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và khoản 2, Điều 74; khoản 3, Điều 14 nên sửa theo hướng này.

Hồ Nam/Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *