Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Tại Phiên làm việc chiều ngày 27-11-2013 Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật đầu tư công dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến tham gia dự án Luật, nội dung tham gia chủ yếu vào các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh của Luật và mối quan hệ với các luật khác; Nguyên tắc quản lý đầu tư công; Chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công; Sự công khai, minh bạch các chương trình, dự án đầu tư công; Kế hoạch đầu tư trung hạn; Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến đầu tư công; Quản lý nhà nước về đầu tư công…

dqh

Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum tham gia tại kỳ họp.

Ông Tô Văn Tám, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phát biểu tham gia  ý kiến về quy định các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư công; thẩm quyền quyết định chương trình đầu tư công trình dự án; việc giám sát đầu tư của cộng đồng trong đầu tư công.

Theo đại biểu Tô Văn Tám, việc giám sát đầu tư của cộng đồng trong đầu tư công là hết sức cần thiết. Tại Điều 65 đã xác định nội dung giám sát, theo đó, khi cộng đồng tham gia giám sát thì sẽ được giám sát những vấn đề mà luật đã quy định. Nội dung giám sát đã khá đầy đủ, chi tiết nhưng làm thế nào để cộng đồng tham gia giám sát, nghĩa là cơ chế nào để cộng đồng có thể giám sát, tham gia giám sát được những nội dung đó thì chưa có quy định. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần phải bổ sung, nghiên cứu thêm cơ chế để cho cộng đồng tham gia giám sát vào nội dung tại Điều 65./.

Hồ Nam/Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *