Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 29-10-2013, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến tham gia dự thảo Luật với nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh; Nguyên tắc và Chính sách của Nhà nước về hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp;…

db tam

Đại biểu Tô Văn Tám tham gia ý kiến tại Hội trường.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phát biểu 4 ý kiến tham gia vào các Điều 1, Điều 11, Điều 15,… về cần bổ sung Hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào Phạm vi điều chỉnh, nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ thực vật trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Nên quy định thêm trách nhiệm trong trao đổi thông tin quốc tế với những tỉnh biên giới hay những thành phố có quan hệ ký hiệp định hợp tác với các thành phố khác ở trên thế giới, để chủ động hơn trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp về dịch bệnh; Bổ sung quy định Chủ thực vật có nghĩa vụ phải phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý và giao cho cơ quan quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật quản lý và hỗ trợ cho cấp xã trong việc tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, tiêu hủy bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng./.

Hồ Nam/ Văn phòng HĐND tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *