(kontumtv.vn) – Phiên thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 10/01 ghi nhận gần 70 lượt ý kiến phát biểu và tranh luận của đại biểu Quốc hội đối với Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.

Hầu hết đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí, thống nhất cao đối với việc sửa đổi, bổ sung và rút gọn một số điều trong Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự đưa ra. Với Luật Điện lực, đại biểu quan tâm đến tính khả thi và việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước khi thi hành Luật trong thực tế, cụ thể là khi cho khối tư nhân tham gia vận hành hệ thống truyền tải điện. Về nội dung này, đại biểu cho rằng cần có những quy định rõ ràng đối với phạm vi, loại lưới điện khối tư nhân tham gia đầu tư; quá trình lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện công khai, minh bạch theo một cơ chế cụ thể. Đối với dự thảo Luật Đấu thầu, đại biểu nêu quan điểm cần có những quy định rõ ràng nhằm bảo vệ các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng công tác đấu giá, đấu thầu. Trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, đại biểu cho rằng công tác đấu giá, đầu thấu hiện nay còn nhiều bất cập, nhất là sự chênh lệch về giá trị sử dụng đất đai trong quá trình thực hiện đấu giá, do vậy, đại biểu kiến nghị Quốc hội tạm thời chưa thông qua việc sửa đổi một số khoản trong dự thảo Luật.

Liên quan đến Luật Đầu tư công, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Phạm Đình Thanh cho rằng quy định về thẩm quyền quyết định phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công có nội dung ở khoản 5a không thống nhất với quy định tại điều 29 Luật Quản lý nợ công. Đại biểu kiến nghị cần xem xét sửa đổi, điều chỉnh điều 29 Luật Quản lý nợ công nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quy định thẩm quyền quyết định, phê duyệt các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Tại phiên thảo luận trực tuyến, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông- vận tải Nguyễn Văn Thể đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu tại Kỳ họp./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *