Theo đó, năm 2014 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8% và kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

 

Sáng nay 11/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày cho biết, về mục tiêu tổng quát năm 2014, đa số ý kiến đồng ý với dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên để phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thể hiện mục tiêu tổng quát có nhấn mạnh đến nội dung phục hồi tăng trưởng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn và chưa thể tăng trưởng cao trong 1 – 2 năm tới. Vì vậy, chưa nên đặt vấn đề phục hồi tăng trưởng mà cần duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm hài hòa, cân bằng với các mục tiêu tiếp tục tăng tính ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến đề nghị không nên thể hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách trong Nghị quyết về kinh tế – xã hội mà đưa nội dung này vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước và bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm từ năm 2014. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, tình hình cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 rất khó khăn, vì vậy để bảo đảm tính tập trung cao trong thực hiện giải pháp, nhiệm vụ về ngân sách, xin tiếp thu, thể hiện chỉ tiêu này trong Nghị quyết về ngân sách nhà nước.

Còn về bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm, đây là một chỉ tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên để tạo sự thống nhất, bảo đảm tính liên tục trong theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các năm, xin đề nghị Quốc hội tiếp tục tập trung vào nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường như đã trình Quốc hội trong hai năm 2014 và 2015, chưa bổ sung chỉ tiêu mới là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm.

Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2014, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%. Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP năm 2014. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, mục tiêu ưu tiên trong năm 2014 và định hướng trong 2 năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm là tiếp tục tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đến năm 2015, mục tiêu đặt ra là chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5% – 7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát năm 2014 cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn khi điều chỉnh chính sách vĩ mô, nhất là khi tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, giá điện, than và dịch vụ công. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7% như dự thảo Nghị quyết để bảo đảm Chính phủ linh hoạt trong điều hành.

Một số ý kiến đề nghị tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 32% GDP. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội,  để thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2014 cân bằng, hài hòa giữa nhiệm vụ tăng tính ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý thì mức tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ nên ở mức 30% GDP như dự thảo Nghị quyết nhằm bảo đảm không gây tác động bất lợi đến nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là các cấp cần triển khai quyết liệt các giải pháp tăng hiệu quả đầu tư, hạn chế và đi đến chấm dứt đầu tư dàn trải, lãng phí. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ chỉ tiêu này như dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các chỉ tiêu về tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị do mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 chỉ khoảng 5,8%. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận định, thực trạng nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong những năm qua nhưng tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không có biến động lớn đòi hỏi cần tiếp tục có đánh giá sâu sắc, thực chất hơn, làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp với chỉ tiêu việc làm, thất nghiệp.

Mặc dù vậy, bảo đảm việc làm là một yêu cầu lớn đối với nền kinh tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ hai chỉ tiêu này như dự thảo Nghị quyết làm cơ sở đề Chính phủ phấn đấu ở mức cao nhất, từ đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.

Về các giải pháp cho năm 2014, hầu hết ý kiến tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như dự thảo Nghị quyết.

Ngoài những vấn đề nêu trên, có một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung và ghi chi tiết hơn một số nội dung. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng: Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 cần tập trung vào những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, chủ yếu mang tính định hướng. Chính phủ sẽ quyết định các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện để bảo đảm tính chủ động trong điều hành./.

Theo : Vũ Hạnh/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *