Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 05-11-2013, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

db tam

Phát biểu tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum – ông Tô Văn Tám, Phó trưởng đoàn thống nhất với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời tham gia 5 ý kiến vào dự thảo đối với các vấn đề: Vị trí, vai trò của Đảng; Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; Về chính quyền địa phương; Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; Về thái độ của nhà nước đối với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi làm phương hại đến các mối quan hệ với nhân dân, với việc sử dụng tài sản nhà nước. Đại biểu Tô Văn Tám tán thành việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp được thể hiện tại Điều 4 và đề nghị tại khoản 2 xác định là “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình“; vì như vậy sẽ được toàn diện hơn, trách nhiệm của Đảng không chỉ trong việc quyết định mà trong cả tổ chức thực hiện và kiểm soát; cũng thể hiện rõ hơn về trách nhiệm tập thể cũng như trách nhiệm của cá nhân đảng viên trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo của mình; đồng thời cũng thể hiện rõ hơn mối quan hệ đó là lịch sử và nhân dân lựa chọn Đảng lãnh đạo, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng và đến lượt mình, Đảng chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo đó trước nhân dân. Về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đại biểu Tô Văn Tám thống nhất với các quy định tại Điều 53 và 54, đồng thời đề nghị tại khoản 1, Điều 54 chỉ quy định đất đai được quản lý theo pháp luật là đủ, không quy định thêm là quản lý theo quy hoạch, bởi nếu quy định thêm theo quy hoạch là trùng lặp….

Hồ Nam/Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *