(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Chúng ta cùng suy nghĩ phải làm sao để nhân dân, Mặt trận có vai trò hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau”.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch  lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  khóa VIII góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là vai trò của Mặt trận, nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng. Cũng về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, đối với những vụ việc tham nhũng lớn phải có bộ máy chuyên trách mới làm được, vậy vai trò của nhân dân tham gia ở đâu, như thế nào?

“Ở cơ sở những tham nhũng dù nhỏ thì nhân dân có tham gia được không, có quy chế để bảo vệ người dân, phát huy như thế nào? Rất mong chúng ta cùng suy nghĩ phải định hướng vạch ra con đường làm sao để nhân dân có vai trò, Mặt trận có vai trò hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau”-ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
quy che nao de bao ve nguoi dan tham gia phong, chong tham nhung? hinh 0
Ông Nguyễn Thiện Nhân

Trước việc băn khoăn của nhiều đại biểu là làm thế nào chuyển tải ý kiến của Mặt trận và các  tổ chức thành viên với Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua tiếp xúc với các tổ chức thành viên có tổ chức làm riêng có tổ chức thông qua đại diện là Đoàn chủ tịch sau đó tập hợp ý kiến chuyển cho cơ quan của Đảng. Vẫn làm tập hợp nhưng hệ thống hóa theo vấn đề để chuyển đến Đảng. Nêu chăng sẽ cân nhắc việc Mặt trận đăng ký một buổi chính thức báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Để chuẩn bị việc này sau khi tập hợp ý kiến qua hội nghị đoàn chủ tịch và 2 kênh nữa là thảo luận góp ý chuyên đề theo từng đối tượng các cán bộ mặt trận, những nhân sĩ trí thức và một kênh mà Mặt trận đang chuẩn bị là tổ chức toạ đàm theo chủ đề.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay Mặt trận đang tổ chức tọa đàm với 4 thành phần tham gia. Chủ đề thứ nhất là phát triển kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đó có sự tham gia của những người làm khoa học, doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và Mặt trận để 4 thành phần tương tác với nhau cùng phân tích hiện trạng và có giải pháp.

Tọa đàm thứ hai là phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam trong giai đoạn cạnh tranh hội nhập quốc tế và hun đúc ý chí của thế hệ trẻ. Cuộc tọa đàm này gồm những người nghiên cứu về khoa học xã hội, cựu chiến binh, đại diện thanh niên và Mặt trận cùng tham gia.

Tọa đàm thứ 3 là phát huy dân chủ giám sát phản biện phòng chống tham nhũng sẽ gồm những người về khoa học lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước, đại diện MTTQ. Đặc điểm các cuộc tòa đàm là gồm nhiều giới khác nhau sau khi tổng hợp sẽ có báo cáo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý, xung quanh vấn đề dân chủ, vai trò của nhân dân phòng chống tham nhũng, đề nghị các cụ các vị trong Đoàn Chủ tịch sẽ hình thành các nhóm tham luận với tư cách là những chuyên gia trong công tác Mặt trận. “Mặt trận phải góp ý biên soạn phần nào liên quan đến công tác Mặt trận, chúng ta phải tự sửa nếu thấy hợp lý trong công tác Mặt trận và vận động quần chúng trên tinh thần tiếp thu để hoàn chỉnh đúng với thực tiễn” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định./.

Minh Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *