(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, bằng những hoạt động cụ thể, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Kon Tum đã góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của một bộ phận người nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã có những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Nhân Ngày Vì người nghèo Việt Nam, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum có cuộc trao đổi với ông Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh để tìm hiểu về quá trình vận động và sử dụng Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.  

PV: Thưa ông, trong những năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã thực hiện tốt việc vận động kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đã đạt được những kết quả thiết thực. Với những kết quả đã đạt được qua các năm, có thể khẳng định việc tổ chức phát động Tháng cao điểm vì người nghèo trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Vậy ông có thể cho biết trong năm 2017   Quỹ Vì người nghèo tỉnh Kon Tum đã nhận được sự ủng hộ như thế  nào và quỹ này đã giúp đỡ thiết thực cho người nghèo trên địa bàn tỉnh ra sao ?

Ông Lưu Duy Khanh trả lời phỏng vấn của PV
Ông Lưu Duy Khanh trả lời phỏng vấn của PV

Ông Lưu Duy Khanh: Quỹ VNN trên địa bàn tỉnh năm 2017 đã huy động được trên 16 tỷ đồng, từ quỹ này đã chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là ưu tiên cho xây nhà đại đoàn kết, rồi các hoạt động tặng quà tết, phối hợp với các ngành tổ chức ngày hội bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi các hoạt động phối hợp tổ chức phát thẻ BHYT cho hộ cận nghèo .. . nói chung các hoạt động đã góp phần cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp giảm nghèo chung của tỉnh.

PV: Như ông vừa trao đổi thì trong năm 2017 Quỹ VNN đã nhận được hơn 16 tỷ đồng và đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho người nghèo. Tuy nhiên so với những năm trước quỹ này vẫn còn những hạn chế hơn. Vậy ông cho biết những khó khăn trong quá trình vận động quỹ này ?

 Ông Lưu Duy Khanh: Trong 2017 sự vận động công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh cũng gặp khó khăn, hạn chế nhất định. Thứ nhất là do tiếp đà suy thoái kinh tế thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hết sức khó khăn, rồi thu nhập của người dân do các nông sản mất mùa nên sự huy động cũng giảm hơn so với các năm trước. Cái thứ hai nữa và về công tác truyền thông, công tác vận động chúng ta cũng làm được một số việc nhưng nói chung cũng còn hạn chế, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp nhưng số lượng tham gia ủng hộ cho quỹ cũng rất hạn chế.

PV: Trong quá trình thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo, MTTQ và Ban Vận động Quỹ các cấp trong tỉnh đã và đang giữ vai trò nòng cốt. Như vậy trong thời gian tới để việc làm này trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, rộng khắp và đạt được những kết quả cao hơn nữa thì  MTTQ  các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai những hoạt động gì cũng như có giải pháp thiết thực hơn như thế nào?

 Ông Lưu Duy Khanh: Mặc dù kết quả vận động Quỹ VNN nó có những hạn chế, nhưng các hoạt động an sinh xã hội của các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn. Trong năm 2017 các hoạt động an sinh thống kê chưa đầy đủ là trên 117 tỷ đồng. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp làm tốt công tác truyền thông cho các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về sự nghiệp giảm nghèo của Đảng, Nhà nước ta và chương trình hành động giảm nghèo của tỉnh. Mặt khác  nâng cao nhận thức của người nghèo, có động lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để tự bản thân mình cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Giải pháp tiếp theo nữa là phát huy vai trò của các thành viên Ban Vận động, các tổ chức thành viên, các tổ chức cá nhân để chúng ta tạo sự cộng hưởng, lan tỏa.

PV: Vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.      

 Thanh Tùng- Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *