Mô hình trồng cà phê của hộ nghèo
Mô hình trồng cà phê của hộ nghèo

(kontumtv.vn) – Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2015 và 2016, tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ giống lúa, ngô, bời lời, cà phê và tiền mặt cho đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Nhìn chung việc hỗ trợ cây giống cho người dân được triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời điểm gieo trồng, qua đó đã phát huy được nguồn hỗ trợ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, tổng kinh phí để thực hiện chính sách này là gần 7,5 tỷ đồng. Các địa phương đang tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu hỗ trợ của các đối tượng thụ hưởng.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *