(kontumtv.vn) – Diễn ra trong 01 ngày, 02/12, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) đã quyết định và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì. Tham dự có Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng 43/48 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương về những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Qua 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định các cấp ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai Nghị quyết số 7, ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, chi ngân sách nhà nước và tỷ lệ thôn trưởng, tổ dân phố là đảng viên không đạt kế hoạch; kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế… Nguyên nhân chủ yếu do một số cơ quan, đơn vị của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý. Qua nghiên cứu, thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Cụ thể như tiếp tục phấn đấu thành lập mới 360 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 4.500 tỷ đồng; trồng mới 1.100 ha cây ăn quả; 1.000 ha cây mắc ca; 500 ha Sâm Ngọc Linh, 900 ha cây dược liệu khác; phấn đấu có trên 1,3 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh…

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thống nhất với Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy trình, quy định. Về việc điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo kiện toàn đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm giai đoạn 2020-2025. Qua đó, đề nghị trong năm tới, các Tỉnh ủy viên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương năng động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Trong đó, cần tập trung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường rà soát, thực hiện tốt công tác tổ chức-cán bộ; đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025-2030; chú trọng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị thực hiện với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, đang được dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy; tăng cường đoàn kết nội bộ, khắc phục triệt để tình trạng “bằng mặt, không bằng lòng” tại một số cấp ủy, địa phương./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *