(kontumtv.vn) – Ngày 20/9, Hội LHPN tỉnh Kon Tum và BĐBP tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình ”Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

ra mat mo hinh

Ban Chủ nhiệm mô hình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Đây là mô hình đầu tiên được thực hiện thí điểm tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi để rút kinh nghiệm nhân rộng ra 13 xã biên giới của tỉnh.

                                                                        CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *