Họp Huyện ủy Sa Thầy
Họp Huyện ủy Sa Thầy

(kontumtv.vn) – Xác định phát triển đảng viên, xóa thôn, làng trắng đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, xóa thôn, làng trắng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng; giao nhiệm vụ cho các ban đảng và các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch giúp đỡ quần chúng, giới thiệu cho tổ chức Đảng theo dõi và kết nạp. Công tác phát triển đảng viên, xóa thôn, làng trắng đảng viên trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Sa Thầy đã kết nạp 223 quần chúng ưu tú, nâng tổng số đảng viên  của Đảng bộ huyện lên 1.592 đồng chí. 74/74 thôn, làng đều có tổ chức Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *