(kontumtv.vn) – Huyện ủy Sa Thầy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TONG KET 10 NAM THUC HIEN NGHI QUYET 22 CUA BAN CHAP HANH TRUNG UONG DANG

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đã mang lại kết quả tích cực. Chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng, năm 2017 chiếm hơn 94%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đến nay, Đảng bộ huyện có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 1500 đảng viên, so với năm 2008 tăng 11 tổ chức cơ sở đảng, với trên 800 đảng viên; không còn thôn, làng trắng đảng viên, trắng tổ chức Đảng. Huyện chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách ở xã, thị trấn, đã cử 219 đảng viên đi học lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 31 lớp cho 3500 cán bộ, đảng viên.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới và nâng cao, đã lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết của các cấp. Từ năm 2008 đến nay đã có 44 tập thể, 73 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 2 mô hình của huyện được nhân rộng trong toàn tỉnh.

                                                  CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *