(kontumtv.vn) – Ngày 28/3, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

huyen sa thay trien khai

Hội nghị đã quán triệt các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Huyện ủy Sa Thầy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sau hội nghị xây dựng kế hoạch hành động và triển khai chuyên đề  đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Các cấp ủy, chi bộ chủ động lồng ghép nội dung này vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, lấy đây làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Quá trình thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, và kế hoạch công tác của địa phương.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *