(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy (Kon Tum) có trên 57% đồng bào dân tộc tại chỗ sinh sống, gồm Gia Rai, Sê Đăng, Rơ Mâm, Ba Na và một số ít các dân tộc khác, tạo nên một cộng đồng văn hóa đa dạng, với những giá trị truyền thống đặc sắc. Để các giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, thời gian qua, huyện Sa Thầy đã ban hành nhiều nghị quyết và đầu tư nhiều kinh phí để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Rờ Kơi là một trong những xã thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của huyện Sa Thầy. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, xã đã phát huy vai trò của các già làng, nghệ nhân trong xã để truyền dạy và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Đến nay, xã đã thành lập được 02 đội cồng chiêng và múa chiêu, có 6 nghệ nhân được công nhận nghệ nhân ưu tú; các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm được gìn giữ. Nghệ nhân ưu tú A Deng (thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi) nói: “Bây giờ mình biết rồi mình dạy cho thế hệ trẻ, thanh niên. Một tháng hai lần dạy nó không quên, bỏ lâu quên hết. Giờ thấy người ta đánh chiêng mình thích lắm, nếu người ta đánh ở ngoài mình vào luôn, mình thích lắm. Tới đó mình dạy nữa, cho người ta biết”.

Truyền dạy đánh cồng chiêng cho thanh niên
Truyền dạy đánh cồng chiêng cho thanh niên

“Địa phương được sự hỗ trợ của huyện, hiện nay xã đã tổ chức được 5 lớp truyền dạy múa chiêu của người Hà Lăng. Hằng năm chúng tôi tổ chức đêm hội bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là thi giữa các thôn, làng trong bảo tồn điệu múa chiêu này. Thứ hai là các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người địa phương, đặc biệt là điệu múa chiêu và cồng chiêng”. Ông Trần Lệnh Tuyến, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết.

Với đặc thù của một huyện có nhiều dân tộc anh em sinh sống, có những nét văn hóa riêng vô cùng độc đáo và phong phú, để thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài việc ban hành các nghị quyết, huyện Sa Thầy đã chú trọng phát huy vai trò của 14 nghệ nhân ưu tú trên địa bàn huyện và các già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ biết yêu quý và giữ gìn bản sắc băn hóa dân tộc. Từ năm 2010 đến nay, huyện Sa Thầy tổ chức 08 lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, đàn hát dân ca tại các xã, thị trấn với gần 200 nghệ nhân và hơn 1.000 học viên tham gia. Nghệ nhân ưu tú A Huynh (làng Chốt, thị trấn Sa Thầy) chia sẻ: “Mấy đứa nhỏ trong làng, đưa nào thích thì tôi sẵn sàng dạy. Thường thì dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng vào buổi tối. Mong muốn sau này giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, để phát huy, tồn tại và phát triển sau này”.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đến nay huyện Sa Thầy còn lưu giữ 445 bộ cồng chiêng, 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Tất cả 39 thôn, làng đồng bào DTTS tại chỗ có đội cồng chiêng, múa xoang; tổ chức khôi phục nhiều lễ hội như hội đua thuyền độc mộc, lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ mừng nhà rông mới và huyện đã tổ chức nhiều đợt liên hoan cồng chiêng – đàn hát dân ca, hội thi tạc tượng nhà mồ, ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc… Không dừng lại ở những kết quả đạt được, huyện Sa Thầy đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong thời gian tới. Ông Trần Văn Tiên, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sa Thầy cho biết: “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI, năm 2017, UBND huyện Sa Thầy đã ban hành Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với từng bước phát triển du lịch trên địa bàn. Hàng năm, huyện đã bố trí kinh phí 150 triệu đồng để tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn”.

Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã tạo được đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Sa Thầy, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *