(kontumtv.vn) – Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. 4,5 triệu đảng viên của đảng và cả hàng chục triệu người dân Việt Nam đang quan tâm, theo dõi và tin tưởng đại hội sẽ thành công, tạo nên dấu ấn lịch sử với một đường lối đổi mới đột phá, sáng tạo; với một Ban Chấp hành Trung ương đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh; củng cố niềm tin, khơi thông nguồn lực, đưa đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới…

Đại hội diễn ra vào thời điểm nước ta vừa qua kỷ niệm 70 năm Quốc khánh; Đảng cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 86; đất nước cũng trải qua 30 năm đổi mới với nhiều thành quả và kinh nghiệm thực tiễn, đòi hỏi tư duy mới, đột phá thiết kế nên một giai đoạn đổi mới tiếp theo. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện nhất, với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức, đòi hỏi tư duy năng động, linh hoạt, hành động bản lĩnh, chuyên nghiệp.

sang nay, khai mac dai hoi dang xii: tri tue va niem tin hinh 0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Ngọc Thành)

Có hai vấn đề hệ trọng, cốt yếu mà các đảng viên và người dân quan tâm, kỳ vọng ở đại hội đảng lần này. Đó là một đường lối chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật sự sáng rõ, quy chiếu trí tuệ của toàn đảng, toàn dân; phù hợp với tình hình thực tế đất nước và đặc điểm giai đoạn hội nhập sâu rộng; dự báo được quy luật của chặng đường 5 năm tới. Đó là một tập thể Ban chấp hành Trung ương khóa XII thật sự tiêu biểu, có tính tiếp nối, đạo đức và trí tuệ, nhạy bén và bản lĩnh, biết đặt lợi ích dân tộc, lợi ích đảng lên trên hết. Một tập thể Ban chấp hành đại diện không chỉ cho 4 triệu rưỡi đảng viên của đảng, mà cho cả đất nước, dân tộc; đủ sức dẫn dắt, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, môi trường hòa bình,  bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, đưa đất nước phát triển hài hòa, bền vững.

Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự. Mỗi câu mỗi dòng, mỗi nhận xét, nhận định của văn kiện kỳ này phải là kết tinh trí tuệ, thu góp tinh anh của toàn đảng toàn dân, đồng thời phải in dấu trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu dự đại hội. Đã có hàng chục triệu lượt ý kiến đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng văn kiện, nhưng nội dung văn kiện có thực sự kết tinh trí tuệ, mang tầm chiến lược, phù hợp với giai đoạn 5 năm tới và đi vào thực tế cuộc sống hay không, lại do đại hội, với 1.510 đại biểu quyết định.

Nhân sự, bao giờ cũng là vấn đề hệ trọng của các vấn đề hệ trọng. Thịnh suy, thành bại của đất nước phản ánh ở chất lượng đội ngũ cán bộ công quyền và bộ máy quản trị đất nước từ trung ương đến cơ sở. Dự kiến đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương gốm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đó chính là hạt nhân, nòng cốt, là những con người nắm giữ trọng trách cầm cờ thực thi đường lối chiến lược. Đó phải là những con người thực sự vì nước, vì dân, vì danh dự của đảng. Đó phải là những con người hành động, nói đi đôi với làm, nói “không” với tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm.

Một Ban chấp hành Trung ương với từng ủy viên đạo đức và trí tuệ sẽ là đầu tàu ở các cơ quan đầu não của đảng, chính phủ, quốc hội, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố; chính họ sẽ làm gương, tạo sức lan tỏa; và chính họ sẽ lựa chọn cán bộ cho bộ máy công quyền. Người đứng đầu tử tế sẽ lựa chọn và xây dựng ê kíp-bộ máy gồm những người tử tế, đó là điềm lành cho nhân dân, đất nước, cho Đảng.

Chưa kỳ nào việc chuẩn bị nhân sự của đảng được chuẩn bị bài bản, kỹ càng như kỳ đại hội này. Nhưng như thế, công tác nhân sự chưa hẳn đã thành công như kỳ vọng của dân, mong muốn của Đảng. Nó phụ thuộc vào quyết định sáng suốt của 1.510 đại biểu dự đại hội lần này. Họ sẽ cân nhắc, lựa chọn, quyết định, để có một Ban chấp hành Trung ương thực sự tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ của Đảng.

Toàn Đảng, toàn dân tuyệt đối gửi gắm niềm tin vào các đại biểu dự đại hội. Trí tuệ, trách nhiệm, bản lĩnh của từng đại biểu phải in dấu son hồng trong nội dung văn kiện và trong lựa chọn nhân sự. Trí tuệ sẽ tạo nên niềm tin mới, dấu ấn lịch sử mới của đại hội lần thức XII Đảng cộng sản Việt Nam./.

Uông Ngọc Dậu/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *