(kontumtv.vn) – Trên cơ sở Đề án đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, huyện Kon Plông đã xây dựng hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh khu vực Măng Đen mở rộng thành đô thị loại V.

Tập trung đầu tư xây dựng để thành lập thị trấn Măng Đen
Tập trung đầu tư xây dựng để thành lập thị trấn Măng Đen

Đây là cơ sở  để thành lập thị trấn Măng Đen trong năm 2018. Theo đó, huyện Kon Plông sẽ xây dựng thị trấn Măng Đen quy mô dân số khoảng 10 nghìn người. Giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng khu đô thị sinh thái Măng Đen thành đô thị loại IV, quy mô dân số khoảng 38.000 người. Trong đó, đô thị  Măng Đen quy mô dân số khoảng 15 nghìn người.

Việc đầu tư xây dựng đô thị trung tâm huyện Kon Plông sẽ tạo thuận lợi  thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện Kon Plông phát triển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *