SO CONG THUONG TRIEN KHAI NHIEM VU 6 THANG CUOI NAM 2019

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, phấn đấu đến cuối năm 2019 chỉ số công nghiệp tăng 16,5% và giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.784 tỉ đồng là mục tiêu được Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đề ra tại Hội nghị đánh giá hoạt động ngành trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 vào chiều 8/7. Sở Công Thương cũng đề ra mục tiêu tổng mức hàng hóa lưu chuyển trên thị trường đạt trên 10.610 tỉ đồng, phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm đạt 137 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành công thương tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng trên 9%; các chương trình như đưa hàng Việt về nông thôn, bình ổn giá đã được ngành triển khai có hiệu quả.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *