(kontumtv.vn) – Sáng 25/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; kịp thời cụ thể hóa, ban hành chương trình để triển khai thực hiện. Tỉnh đã tiến hành sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố, giúp giảm gần 120 thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh; triển khai thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy kiêm nhiệm một số chức danh như hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện,…; đồng thời hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản hơn 850 biên chế thuộc khối hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, các Hội và doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Hội nghị, cùng với nghe các báo cáo tham luận, đại biểu tích cực thảo luận đối với việc thực hiện Nghị quyết 18 trên địa bàn tỉnh; qua đó, chỉ ra một số vướng mắc còn tồn tại như việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng dôi dư và công chức thực hiện công việc đặc thù khi sáp nhập, tổ chức lại bộ máy ở các địa phương, cơ quan đơn vị còn lúng túng; chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người đứng đầu chưa tương xứng với công việc kiêm nhiệm,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn là vấn đề lớn, có nhiều phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của công chức, viên chức, người lao động nên quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn với làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Kon Tum.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, mục tiêu và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 18 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị; chủ động thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình Kế hoạch sắp xếp giai đoạn 2 (2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030) Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời đẩy mạnh thực hiện việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai Nghị quyết số 18 nhằm kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả./.

Thu Trang – Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *