(kontumtv.vn)  Sáng 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng, toàn xã hội; đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương ban hành nhiều văn bản, quy định cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, tổ chức. Hầu hết các địa phương đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, Khóa XII về phê bình và tự phê bình; chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về thực hiện trao đổi, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua 2 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phát huy kết quả đạt được, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm là khắc phục yếu kém trong công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo điện tử và mạng xã hội. Ban Tuyên giáo cấp ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực; bố trí, phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được khi thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân; chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong triển khai Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống những luận điểm sai trái, thù địch; xác định rõ hơn trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tập trung giải quyết những sự việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân; đẩy mạnh thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *