(kontumtv.vn) – Sáng ngày 24/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, gắn với triển khai Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

SO KET 5 NAM THI HANH LUAT HOP TAC XA NAM 2012

 Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải.

Triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, UBND tỉnh Kon Tum đã tăng cường phổ biến, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho kinh tế tập thể trên địa bàn phát triển vững mạnh, góp phần đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 67 hợp tác xã và 167 tổ hợp tác đang hoạt động, với tổng số vốn hơn 330 tỷ đồng, thu hút trên 10.500 thành viên và người lao động tham gia. Nhìn chung các HTX, THT hoạt động tuân thủ Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định về sản xuất, kinh doanh. Các mô hình hợp tác và liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị hiệu quả đối với một số sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh từng bước được hình thành. Tuy nhiên, việc phát triển thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 thời gian qua và đóng góp ý kiến bổ sung vào Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, ngành trong công tác phát triển thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần đánh giá sát, đúng các hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể nói chung và Luật Hợp tác xã năm 2012 nói riêng; đề ra những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Trung ương MTTQVN nhất trí cao với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, theo cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, tập thể của đơn vị, cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế tập thể gắn với tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *