(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã  tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu V và Nghị quyết 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 75 và Nghị quyết 35, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm quyết định đến khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, tạo được sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người chỉ huy đối với nhiệm vụ huấn luyện ngày càng thể hiện rõ nét. Công tác tập huấn cán bộ, tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập chỉ huy – cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt; quan tâm đầu tư xây dựng, cũng cố thao trường, bãi tập, bảo đảm vũ khí trang bị và công tác kiểm tra, phức tra huấn luyện được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; tích cực nghiên cứu cải tiến, sáng kiến mô hình học cụ, đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập ở các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Kết quả qua kiểm tra 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện được theo phân cấp, 100% các khoa mục đạt yêu cầu trở lên. Trong đó huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm kiểm tra 3 nội dung có tiếng nổ 100% đạt yêu cầu, có trên 75 % đạt khá, giỏi

                                                                                          CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *