(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791 ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

SO KET 5 NAM THUC HIEN NGHI QUYET 791 VE CONG TAC KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG

Trong 5 năm qua Đảng ủy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khoa học, công nghệ và môi trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nhiều sáng kiến, cải tiến khoa học, kỹ thuật được áp dụng vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Trong năm qua đã rà phá bom mìn, vật liệu nổ tồn dư sau chiến tranh trên 300 ha tại các dự án phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu gom và xử lý an toàn gần 11.000 kg bom mìn, vật liệu nổ, trên 2.000 kg chất độc hóa học, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương đi vào chiều sâu để công tác khoa học công nghệ và môi trường thực sự trở thành động lực và tiềm lực quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 791 về công tác khoa học công nghệ và môi trường.

CTV Ngọc Lưu

                                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *