(kontumtv.vn) – Chiều 19/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì phiên họp sơ kết 6 tháng tiến hành xây dựng Chính quyền điện tử, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

SO KET 6 THANG TRIEN KHAI XAY DUNG CHINH QUYEN DIEN TU

6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và cải cách hành chính trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  để giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61 của Chính phủ; phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phiên bản 1.0; triển khai lắp đặt phần mềm VNPT – iOffice cho tất cả các cơ quan, đơn vị; ứng dụng hiệu quả chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Hiện nay, hơn 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 được duy trì cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã  được thành lập và đi vào hoạt động, đảm bảo tích hợp phần mềm dịch vụ công trực tuyến, tích cực cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến  đối với tồn tại, hạn chế trong triển khai Chính phủ điện tử thời gian qua; đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đại diện Viễn thông Kon Tum thuyết trình, giới thiệu ứng dụng mới Ecatinet – Giải pháp phần mềm Phòng họp không giấy tờ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo về nội dung triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính và trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Từng thành viên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công cần tập trung phát huy hiệu quả  hoạt động gắn với  thực hiện lộ trình của Chính phủ về vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu, triển khai ứng dụng Zalo vào chính quyền điện tử. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh đến cuối năm 2019, phải thực hiện xong việc bổ sung các dịch vụ công vào Trung tâm phục vụ hành chính công và có phương án cụ thể nhằm đưa  hoạt động của trung tâm vào nề nếp, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện khung cơ bản của chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *