(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo Chương trình Vì trẻ em tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em và Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2016 -2020.

SO KET CHUONG TRINH BAO VE TRE EM VA CHUONG TRINH HANH DONG VI TRE EM

Giai đoạn 2016-2018, công tác bảo vệ trẻ em và chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều khởi sắc. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Kết quả giai đoạn 2016-2018 công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đã được cải thiện. Năm 2016 tỷ lệ trẻ em sinh ra nhẹ cân là 5,5%, đến năm 2018 giảm còn 4,2%; tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi từ  trên 38‰ giảm còn hơn 36‰; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ trên 23%  giảm còn hơn 22%. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn duy trì tốt kết quả phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Điểm vui chơi cho trẻ em tăng 87 điểm lên 137 điểm vào cuối năm 2018. Toàn tỉnh có 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; có 30 điểm tham vấn và câu lạc bộ cho trẻ em, nhóm trẻ em nòng cốt; có 2 dịch vụ công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh. Hàng năm, có 30 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp can thiệp, trợ giúp kịp thời. Đến cuối năm 2018  có 20 câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em được thành lập trên địa bàn tỉnh, có 50 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Kết quả đạt được trong công tác bảo vệ trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác bảo vệ trẻ em; đồng thời huy động được các nguồn lực trong xã hội quan tâm chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Giai đoạn 2019-2020, Ban Chỉ đạo chương trình Vì trẻ em tỉnh đề ra mục tiêu đảm bảo các nhu cầu, các quyền cơ bản của mọi trẻ em; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; chú trọng bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ gây tổn hại trẻ em. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, với thể nhẹ cân giảm còn 21%, thể thấp còi xuống dưới 36%, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt trên 97%. Tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 90%, duy trì trên 99% trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; nâng tỷ lệ trẻ em tham gia hoạt động tại các điểm vui chơi toàn tỉnh đạt 80%. Phấn đấu có 50% xã, phường, thị trấn của tỉnh đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Tỉnh Kon Tum hiện có gần 181.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 35% dân số, trong đó trẻ em thuộc các hộ nghèo gần 33.000 em.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *