(kontumtv.vn) – Chiều 11/1, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2018.

BAN CHI DAO VI SU TIEN BO PHU NU TINH SO KET CONG TAC BINH DANG GIOI.mpg

Phát huy vai trò nhiệm vụ, giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện hàng năm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tại các địa phương, các mô hình điểm về bình đẳng giới được xây dựng và phát huy tốt hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình ngăn ngừa giảm thiểu bạo lực gia đình ở huyện Đăk Hà; mô hình hỗ trợ sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới ở huyện Đăk Tô và huyện Kon Plông. Mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh nạn tại cộng đồng.

Đến nay, tỉnh Kon Tum có trên 26% phụ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền và ban ngành, tăng gần 3% so với năm 2016. Có 64/117 cơ quan có nữ lãnh đạo từ cấp phó trở lên. Ở khu vực nông thôn, tỉ lệ phụ nữ được đào tạo nghề, được tiếp cận các dịch vụ xã hội và được tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, đến quyền phụ nữ ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu giai đoạn 2018-2020 duy trì tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền hơn 23%; phấn đấu có 70% cơ quan, tổ chức chính trị xã hội có cấp phó trở lên là nữ giới; phấn đấu giảm số vụ bạo lực gia đình và hạn chế sự mất cân đối trong lao động việc làm đối với phụ nữ. Mục tiêu đến năm 2020 có 45% lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật; đảm bảo tỉ số khi sinh không vượt quá 110 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái và phấn đấu giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản được Ban Chỉ đạo đề ra trong giai đoạn 2018-2020.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

                                                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *