(kontumtv.vn) – Chiều 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chuẩn bị nội dung sơ kết 05 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; duy trì hiệu quả diễn đàn facebook Ngọc Linh xanh với trên 3 ngàn thành viên tham gia nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Đối với công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành đã tham mưu cấp ủy hướng dẫn địa phương, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy đề nghị, 6 tháng cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; thực hiện nghiên cứu, biên soạn sách Địa chí tỉnh Kon Tum và tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại Nhà ngục Kon Tum; đồng thời đẩy mạnh đôn đốc hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; nhất là tập trung thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *