(kontumtv.vn) – Sáng 21/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 – 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2016 đến 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tìm kiếm trong nước  2.670 hài cốt liệt sĩ, tại nước bạn Lào 854 hài cốt liệt sĩ, Campuchia 2.362 hài cốt liệt sĩ. Bằng phương pháp thực chứng, đã xác định được danh tính 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định AND đã phân tích được 475 trường hợp. Các địa phương đã tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được phối hợp triển khai hiệu quả. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 700.000 dữ liệu về liệt sĩ, Bộ LĐ–TB&XH chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ, hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để chuẩn hóa, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016 – 2018, tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập 80 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tìm kiếm trong tỉnh được 33 hài cốt, tại nước bạn Lào 20 hài cốt liệt sĩ, Campuchia 27 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia 515  đề ra mục tiêu công tác giai đoạn 2019 – 2020 là hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc; hoàn thành xây dựng Trung tâm Lưu trữ cơ sở dữ liệu AND, các cơ sở giám định AND đưa vào khai thác sử dụng; tăng cường thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 đến 2.000 hài cốt liệt sĩ…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn từng năm và cả giai đoạn 2019 – 2020; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kiện toàn tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức lực lượng chuyên trách, lâm thời làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở trong và ngoài nước phù hợp, hiệu quả…. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *