(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Plông tổ chức sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện năm 2021.

Qua gần 01 năm triển khai, đến nay huyện có trên 90% hộ dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động. Trong đó, gần 1.300 hộ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, chiếm tỷ lệ 20%; hơn 2.500 hộ hộ dân tộc thiểu số biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có sử dụng các loại máy móc nông nghiệp; có trên 600 hộ dân tộc thiểu số có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; có hơn 450 thành viên tham gia 49 tổ hợp tác, trong đó có trên 90% hộ dân tộc thiểu số…

Hội nghị đã đề ra một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trong thời gian đến.

CTV Mỹ Hòa – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *