(kontumtv.vn) – Từ ngày 5 – 9/3/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cùng với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức các đoàn làm việc với 10 huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh.

Các buổi làm việc tập trung vào 5 nội dung chính, bao gồm, tình hình diễn biến vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần quản lý từ đầu năm đến nay; công tác quản lý đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng; việc bố trí, sử dụng diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm thu hồi từ các đơn vị chủ rừng giao về cho địa phương quản lý, sử dụng; công tác PCCCR, những vướng mắc, tồn tại và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở báo cáo và xác định những nguyên nhân, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của các địa phương, các đơn vị chủ rừng, đoàn làm việc sẽ tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất chấn chỉnh, xử lý kịp thời các cá nhân, đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong chương trình làm việc, các đoàn còn đi kiểm tra thực tế công tác QLBVR, PCCCR tại một số xã trọng điểm, một số đơn vị chủ rừng và đơn vị trồng cao su.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *