(kontumtv.vn) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 vào chiều 10/1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

SO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON TRIEN KHAI KE HOACH NAM 2020

Trong năm 2019, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh cơ bản đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, phát triển và chế biến dược liệu, mỗi xã một sản phẩm được quan tâm, đầu tư phát triển. Lĩnh vực đột phá ngành Nông nghiệp được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Theo đó, các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển. Công tác QLBVR tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 173.600 ha, tăng gần 5%  so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc trên địa bàn đạt 248.600 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ước đạt 660 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn ước đạt 570 ha, đạt trên 100% kế hoạch. Kết quả này góp phần  nâng tổng  trị sản phẩm toàn ngành nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2019 đạt hơn 3.080 tỷ đồng, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm  hơn 22 % giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh, so với năm 2018 tăng gần 6%. Đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 19 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân 13 tiêu chí/xã, tăng 1,66 tiêu chí so với năm 2018.

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra nhiệm vụ  tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, Trong đó xác định việc ổn định an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng; phát triển mạnh cây cà phê, cao su, chăn nuôi đàn bò là cây con mũi nhọn của tỉnh; hình thành các vùng chăn nuôi bò có quy mô vừa và nhỏ; ổn định và phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến và đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông dân sản xuất ra, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển cây dược liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao kết quả đạt được của ngành NN&PTNT trong năm 2019 trong điều kiện giá cả nông sản thấp, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi gia tăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2020 ngành chú trọng giải quyết các vấn đề phân bón giả, vật tư kém chất lượng, vi phạm lâm luật còn cao, xây dựng chuỗi liên kết chưa nhiều, chương trình OCOP chưa phát huy tốt hiệu quả, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa có sức lan tỏa mạnh, đồng thời chú trọng xây dựng cánh đồng lớn chưa được chú trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở quan tâm chú trọng xây dựng một số mô hình khuyến nông, khuyến lâm có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh, tạo sự đột phá, điển hình trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường; đề nghị ngành triển khai các giải pháp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm tăng cường giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình MTQG, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *