(kontumtv.vn) – Sáng 23/2, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND huyện Đăk Hà về kết quả 03 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Huyện Đăk Hà hiện có 04 tôn giáo hoạt động gồm Công giáo, Phật giáo, Tin lành và đạo Cao đài với tổng số hơn 35.400 tín đồ, chiếm 45% dân số của huyện, tham gia sinh hoạt hợp pháp tại 17 cơ sở tôn giáo.

Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ về thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, huyện Đăk Hà tổ chức tập huấn cho 91 cán bộ, viên chức và 350 lượt chức việc về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đoàn kết trong vùng đồng bào có đạo. Nhìn chung, tỷ lệ người có đạo tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội các cấp được chú trọng nâng cao về số lượng và chất lượng với tổng số hơn 260 người. Qua đó, đưa các hoạt động sinh hoạt tôn giáo vào nề nếp, khắc phục được những hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Sau khi trao đổi, lắng nghe những ý kiến đề xuất, đoàn công tác Sở Nội vụ đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, nhất là Nghị định 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định Nhà nước; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong vùng đồng bào có đạo. Đồng thời thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cho tổ chức, cá nhân tôn giáo; có giải pháp nhằm phát huy được vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo để định hướng, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự của địa phương.

                                        CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *