(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch 3441 ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về  tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn, sở Nội vụ tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất năm 2019.

SO NOI VU TRIEN KHAI KE HOACH KIEM TRA DOT XUAT VIEC CHAP HANH KY LUAT, KY CUONG HANH CHINH

Theo đó, đoàn kiểm tra do lãnh đạo sở Nội vụ làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và tại các đơn vị trực thuộc ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như việc thực hiện Chỉ thị 02 ngày 26/2/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra việc thực thi quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 21 ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.

Sở Nội vụ cho biết, qua kiểm tra nếu phát hiện các đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ lập biên bản đề xuất cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý; đồng thời sẽ thông tin kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin trong tỉnh.

Văn Hiển

                                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *