(kontumtv.vn)  -Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 .

Hội nghị triển khai kế hoạch 2016 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Hội nghị triển khai kế hoạch 2016 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Năm 2015, tập thể cán bộ, công chức sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực về cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng CCHC trong toàn tỉnh; tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm, Sở đã tham mưu tốt cho tỉnh về công tác xây dưng chính quyền, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và quản lý các tổ chức phi chính phủ, các hội nghề nghiệp. Đặc biệt, Sở đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, đưa phong trào thi đua vào thực tiễn.

Tại Hội nghị, những tồn tại, hạn chế trong năm 2015 cũng được các đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục, như chậm ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, tinh thần làm việc một số công chức chưa cao, chưa có nhiều sáng kiến, cải tiến để tham mưu những nội dung mang tính đột phá.

Năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh đề ra mục tiêu: Tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *