(kontumtv.vn) – Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 để sớm hoàn thành điều tra, đánh giá thoái hóa đất và tiếp tục triển khai điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai lần đầu. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở TN&MT xác định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG

Năm 2016, SởTN&MT đã chú trọng thực hiện công tác cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất nông – lâm trường. Qua đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bàn giao cho các địa phương gần 22.230 ha, đạt tỷ lệ 96%; cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đạt gần 87% và cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân gần 92% tổng diện tích đất cần cấp. Ngoài ra, Sở đã chú trọng triển khai các hoạt động thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại được thực hiện đúng qui định, dứt điểm…Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2016 công tác khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản vẫn còn chậm.

Năm 2017, Sở TN&MT xác định 6 nhóm giải pháp để thực hiện 19 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành công tác rà soát, khoanh vẽ xác định các khu vực phát triển quỹ đất dọc các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 24, đường Đông Trường Sơn; tham mưu thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 để sớm hoàn thành điều tra, đánh giá thoái hóa đất và tiếp tục triển khai điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai lần đầu; tăng cường giám sát hoạt động khoáng sản; triển khai công tác tài nguyên nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến 2035.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ghi nhận nỗ lực của Sở TN&MT trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhất là đã nỗ lực cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Đồng thời đề nghị, trong năm 2017 ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các địa phương, đơn vị giải quyết dứt điểm các trường hợp  khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, hạn chế trường hợp khiếu nại kéo dài…

                                                                               Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *