(kontumtv.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG TRIEN KHAI KE HOACH...

Với phương châm “Giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, củng cố niềm tin, thi đua sáng tạo, đoàn kết phát triển”, trong năm 2017, tập thể cán bộ, nhân viên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực đất đai, công tác định giá đất, đo đạt, lập bản đồ địa chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chú trọng thực hiện; đã hoàn thành xong công tác đo đạt đất đai đối với 7 công ty lâm nghiệp và đang triển khai cấp giấy chứng nhận. Ngành đã kịp thời kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường. Công tác khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ, công nghệ thông tin, quan trắc môi trường hoạt động hiệu quả, góp phần hình thành cơ sở dự liệu thực tế tại địa phương, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Tuy vậy, ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong năm 2017 như tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính còn xảy ra; việc thu hồi đất đối với những dự án không hoạt động còn chậm trễ; tình trạng khai thác vàng, cát sỏi trái phép chưa được giải quyết đức điểm; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh còn gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ tập trung các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế; đồng thời chú trọng đẩy mạnh cải cải thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh tại địa phương để tạo ra bước đột phá trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai đã được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *