SO Y TE

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025, trong những năm qua, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đến các đơn vị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm. Ngoài việc cử công chức, viên chức đào tạo tại các trường, Sở Y tế đã phối hớp với các trường Đại học Y Dược mở các lớp đào tạo tại tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức, viên chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Riêng trong năm 2016, Sở Y tế tỉnh đã cử 44 công chức, viên chức tham gia đào tạo các trình độ tiến sỹ, chuyên khoa II, thạc sỹ, chuyên khoa I, bác sỹ…., tổ chức hàng chục lớp đào tạo trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Đến nay, tổng số nhân lực của ngành Y tế tỉnh gần 2.650 người. Trong đó trình độ đại học và sau đại học chiếm hơn 28%, cao đẳng và trung cấp chiếm hơn 64%, sơ cấp và trình độ khác chiếm hơn 7%. Với sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Y tế, đội ngũ y, bác sỹ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

                                                                                                     Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *