(kontumtv.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện Đề án về cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo các cơ quan liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016- 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Ảnh:VGP/Thành Chung

Sáng 7/12 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về việc thành lập một cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thành lập cơ quan này.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ việc thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN là thực hiện chủ trương của Đảng đã được quán triệt tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 05 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV cũng thống nhất việc thành lập cơ quan này. Theo đó, việc thành lập cơ quan này nhằm tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước và chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu của các Bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản nhà nước tại DN, để các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt hơn công tác xây dựng chính sách.

Đồng thời, việc xây dựng đề án này cũng nhằm thực hiện quy định về chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu được quy định tại Luật Quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại DN, Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản pháp luật khác liên quan.

“Các Bộ chủ trì soạn thảo hay thẩm tra cần bám sát quy định của các luật, nhận thức rõ chủ trương của Đảng, các quyết sách của Quốc hội để xây dựng Đề án”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu.

Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây là Đề án thực hiện chủ trương chứ không phải đi xin chủ trương nữa nên phải rất chi tiết”. Cụ thể, Đề án cần thể hiện rõ các nội dung về sự cần thiết và căn cứ thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN, lưu ý tới việc dự báo cho giai đoạn sau năm 2020 khi số lượng DNNN sẽ giảm đi, chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt: Quốc phòng, an ninh, lĩnh vực mà tư nhân không muốn làm hoặc không có khả năng làm và theo xu hướng vai trò của DNNN được nâng lên và hiệu quả tốt hơn. Bộ KH&ĐT làm rõ hơn trong Đề án về 5 chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước được quy định trong Luật số 69.

Với mục tiêu của Đề án này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu làm nổi bật được việc tập trung thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN thay vì cách làm phân tán như hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng, việc thành lập cơ quan này sẽ không làm giảm nhẹ mà còn tạo điều kiện để các Bộ làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào DN, bao gồm việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển DN theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch phát triển ngành; xây dựng, lưu giữ các thông tin cơ bản về DN thuộc các lĩnh vực; ban hành danh mục, phương thức quản lý tài chính, chính sách ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ công ích và giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Phó Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa các nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quyền trực tiếp của cơ quan này thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước (tại các Điều 40, 41, 42, 43 của Luật số 69); tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chính phủ thực hiện các quyền chủ sở hữu; giám sát, thanh tra, quản lý hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại DN. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về việc thực hiện chức năng, quyền hạn của mình.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ phải làm rõ cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính của cơ quan này ngay trong đề án. Đi kèm với đó là rà soát các văn bản pháp luật, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, xóa bỏ các văn bản quy định về đại diện chủ sở hữu nhà nước không còn phù hợp.

Đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau như tên gọi, mô hình tổ chức, phạm vi quản lý và lộ trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích sâu các phương án để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Kết thúc buổi họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết sẽ sớm hoàn thiện đề án trong tuần sau để sớm báo cáo Chính phủ cho ý kiến, trước khi trình lên Bộ Chính trị thảo luận.

Thành Chung/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *