(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Sư đoàn 10 ( Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo Hội nghị.

SU DOAN 10 HOI NGHI QUAN CHINH 6 THANG DAU NAM

6 tháng đầu năm 2019, Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác; tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình cho các đối tượng, coi trọng huấn luyện và kiểm tra, đánh giá thực chất; 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Sư đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, kết hợp với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, nhất là phát huy tính nêu gương, tăng cường giáo dục, quản lý bộ đội; không ngừng cải thiện đời sống bộ đội và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ…

Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đạt được trên tất cả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019, đề nghị thời gian tới, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo các đơn vị  tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị…

          CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *