(kontumtv.vn) – 49 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) khen thưởng tại Hội nghị sơ kết gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tổ chức vào sáng 2/5. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy Quân đoàn 3.

SU DOAN 10 KHEN THUONG DIEN HINH TIEN TIEN 5 NAM

05 năm qua, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng của cơ quan và các đơn vị Sư đoàn; những mô hình, cách làm có hiệu quả như Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực của Trung đoàn 66; kỹ thuật công binh của Tiểu đoàn 17, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”; “Hội thao chính trị”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được phát huy rộng rãi…

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là cán bộ, đảng viên và quần chúng đều thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Hàng năm có trên 87% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ từ khá đến xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã xây dựng và phát huy tốt mối quan hệ truyền thống đoàn kết quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí; làm tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua toàn Sư đoàn đã tham gia hơn 31.000 ngày công giúp Nhân dân khai hoang, phục hóa 15ha đất canh tác lúa nước và củng cố, tu sửa các công trình dân sinh…

Thời gian tới, Sư đoàn 10 tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện cuộc vận động với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Nhân dịp này, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã khen thưởng 12 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *