(kontumtv.vn) – Sáng 27/11, Đảng ủy Sư đoàn 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương lãnh đạo “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 dứt điểm” theo nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn 3.

SU DOAN 10 SO KET

5 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt về nội dung chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 dứt điểm” của Đảng ủy Quân đoàn 3 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nội dung chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 dứt điểm” làm chuyển biến trên các mặt công tác của đơn vị. Trong huấn luyện, Sư đoàn coi trọng huấn luyện theo phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; thực hiện có nề nếp Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và thực hiện mô hình “Hội thao chính trị”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi ngày một điều luật” …, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị.

Kết quả đánh giá hàng năm có trên 83% các tổ chức đảng hoàn thành tốt và đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 92% cơ qụan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *