(kontumtv.vn) – Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật trong Quân đội (2013 – 2018).

SU DOAN 10 SO KET 5 NAM THUC HIEN NGAY PHAP LUAT

5 năm qua, Sư đoàn 10 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Ngày Pháp luật; có nhiều hình thức, biện pháp như thực hiện “mỗi ngày một câu hỏi” sát với từng đối tượng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động tủ sách pháp luật; kết hợp tuyên truyền trên mạng truyền thanh nội bộ của đơn vị, hệ thống bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu và các buổi sinh hoạt học tập giáo dục chính trị, hội thảo chính trị…Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đồng thời xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức được gần 200 buổi học tập chuyên đề giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, kết hợp thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật của quân nhân trong toàn quân; đồng thời định hướng, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, Sư đoàn 10 xác định tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, thông tư các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật hàng tháng, hàng năm; phổ biến, giáo dục các nội dung pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *