(kontumtv.vn) – Sáng 23/10, Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả kỳ họp lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Sư đoàn.

SU DOAN 10 THONG BAO NHANH KET QUA HOI NGHI TRUNG UONG 8 KHOA XII

Đảng ủy Sư đoàn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đến cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và đảng viên của Đảng bộ về các nội dung Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế –  xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Qua hội nghị này, nhằm quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy chủ trì ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn với những nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *