(kontumtv.vn) – Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân giành được thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và được các cấp khen thưởng. 

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò Cuộc vận động và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện các Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và kết hợp với phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Đại úy Trần Văn Nhất, Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 10 nói: “Trong những năm qua, Đảng ủy Tiểu đoàn chúng tôi hàng năm đều xây dựng nghị quyết và kế hoạch để tổ chức thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đều xây dựng chương trình để tố chức thực hiện. Trong tố thực hiện thì chúng tôi thực hiện toàn diện các mặt công tác, trong đó trọng tâm vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”.

SU DOAN 10

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chức trách của từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tập trung vào 4 nội dung của Cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các tiêu chí của cán bộ, đảng viên, nhất là các tiêu chí của cán bộ chủ chốt; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”, biết “tự soi, tự sửa”; đồng thời gắn với “3 mẫu mực”, ‘3 đột phá”; “Đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại; vận dụng linh hoạt quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp vào huấn luyện chặt chẽ, sát với từng đối tượng. Thượng úy Cao Xuân Hải, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 10 cho biết: “Quán triệt Nghị quyết nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2018 của Chi bộ Đại đội, tổ chức tập huấn cán bộ, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên để nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ trung đội trưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện. Chúng tôi huấn luyện các khoa mục chặt chẽ đúng quy định, làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện từng buổi, rèn luyện tác phong của bộ đội trong huấn luyện, duy trì chính quy trong huấn luyện”.

Với phương châm “cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị”, cán bộ có nhiều kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện thực hành tốt bồi dưỡng cho cán bộ kinh nghiệm còn hạn chế, nhất là cán bộ trung đội, cán bộ trẻ mới ra trường. Duy trì nghiêm chế độ hội thi, hội thao huấn luyện, tạo động lực để cán bộ học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện của chiến sĩ mới, làm sao có nhiều đơn vị huấn luyện giỏi. Trung úy Võ Thiện An, Trung đội trưởng Trung đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 nói: “Để huấn luyện cho bộ đội thực hiện các nhiệm vụ, chúng tôi huấn luyện cho bộ đội các bước chủ yếu vào nội dung huấn luyện, làm sao cho bộ đội nắm được, hiểu được các động tác; huấn luyện đảm bảo nội dung cơ bản, thiết thực, vững chắc và tập trung vào động tác thực hành làm chính để bộ đội nắm và hoàn thành các nội dung nhiệm vụ”.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Sư đoàn 10 đã xây dựng cơ quan, đơn vị có nề nếp chính quy, đơn vị huấn luyện giỏi. Tiêu biểu trong năm 2017 có Trung đoàn 66 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba;  Trung đoàn 28 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi; Sư đoàn được UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen về làm tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *