(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới. Đồng thời chủ động, sẵn sàng thực hiện 05 nguyên tắc, gồm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch; thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch để đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei và các đơn vị có liên quan thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh, theo dõi sát tình hình dịch tại các nước bạn, quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới; tiếp tục tăng cường lực lượng, siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, chú ý các đường mòn lối mở, cần thiết bố trí thêm các chốt kiểm tra để ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân. UBND tỉnh đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan duy trì và sẵn sàng các cơ sở cách ly để đáp ứng với tình hình hình dịch bệnh, nhất là tại các huyện biên giới.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *